به نام خداوند بخشنده مهربان

برنامه نویسی و طراح : سایت آقای علی جمالی

تمامی مراحل  جمع آوری مطالب وب سایت شهر قهدریجان با همت و تلاش جمعی از جوانان شهر قهدریجان و با حمایت کمسیون فرهنگی شورای اسلامی قهدریجان صورت گرفته است.

امیدواریم بتوانیم با راه اندازی این وب سایت شما را در آشنائی بیشتر با این خطه افتخار آفرین از کشور عزیزمان یاری نمائیم.

 جا دارد در اینجا از  شورای اسلامی قهدریجان ،مسئولین کانون اینترنت قهدریجان و تمامی افرادی که ما را در راه اندازی این وب سایت یاری نمودند قدر دانی نمائیم.

 و صمیمانه از تمامی مسئولین و مردم شهرمان می خواهیم که ما را در تکمیل این کار دشوار ولی ارزنده یاری نمایند و از تمامی علاقه مندان به فعالیت در گروه وب سایت و افرادی که مطالب یا عکس های مناسبی برای ارائه در هریک از بخش های این پایگاه اینترنتی دارند دعوت می کنیم با ما تماس بگیرند