صفحه اصلي

ارتباط با ما

درباره ما

نظرات

وب سايت شهر قهدريجان

 

« به بهانه آغاز فصل برداشت کلم در قهدریجان »

با نزدیک شدن به پایان فصل تابستان و آغاز فصل پائیز برداشت محصولات کشاورزی  کشاورزان قهدریجان آغاز می شود. ازجمله این محصولات انواع کلم است که نوع پیش کاشت آن که در اواخر بهار کاشته شده است.هم اکنون قابل عرضه به بازار مصرف است.

 عمده بازار این محصول را کارخانه های ترشی تشکیل می دهند و مقداری از آن هم به بازار تره بار و سبزیجات ارائه میگردد.                           قیمت خرید این محصول همواره همچون دیگر محصولات کشاورزی قابل پیش بینی نیست و قیمت آن در این چند ساله بین 20 و 150تومان درنوسان بوده است و البته قیمت های بالای خرید به ندرت اتفاق می افتند و اکثرا قیمت محصول پائین بوده و حتی برخی مواقع هزینه برداشت نیز تامین نمی گردد.و کشاورز مجبور به تحویل زمین جهت چراندن توسط دامداران می شود یعنی در کل پیش بینی قیمت محصول در موقع کاشت بسیار دشوار است به طوری که کشاورز نمی داند آیا با کاشت این محصول سودخواهدبرد یا ضرر خواهد کرد.  

 به نظر شماراه حل این مشکل چیست؟ نظرتان را بفرستید