« تهیه مجموعه فیلم و نماهنگ «عزاداران حسینی شهر قهدریجان» »

ا تلاش گروه وب سایت شهر قهدریجان این کار فرهنگی برای اولین بار در شهرمان انجام شد که با نام عزاداران حسینی شهر قهدریجان در دهه محرم سال 1385 عرضه گردید

این مجموعه شامل مجموعه نماهنگ ها و فیلم های عزاداری دهه محرم سال های گذشته شهر قهدریجان می با شد که بر روی سی دی و دی وی دی عرضه گردیده است.

از مشخصه های این مجموعه می توان به جامع و کامل بودن آن یعنی در بر داشتن تصاویر عزاداری تمام هیئت ها و تکایای شهر قهدریجان اشاره نمود.

این مجموعه با برنامه ریزی گروه وب سایت در دهه محرم امسال (85) آماده و عرضه خواهد شد.