« گزارش تصویری از وداع باشهردار سابق و معرفی شهردار جدید شهر قهدریجان»

عرض خیرمقدم توسط آقای مرادی ریاست شورای اسلامی شهر قهدریجان

برای مشاهده بقیه تصاویر کلیک کنید >