« گزارش تصویری همایش دانش آموختگان و دانشجویان شهر قهدریجان »

برای مشاهده بقیه تصاویر کلیک کنید >

دوستان زیادی در شکل گیری این مراسم نقش داشتند که به نوبه خود از همه آنها تشکر می کنیم

در ابتدای مراسم آیاتی از قرآن کریم توسط آقای دکتر شفیع زاده تلاوت گردید

خیر مقدم و بیان اهداف برنامه توسط آقای جعفرزاده (شورای شهر قهدریجان)

 

قرائت شعر توسط آقای عباسعلی صافی ( از شاعران شهر قهدریجان )

برای مشاهده بقیه تصاویر کلیک کنید >