«جلسه انتخابی هسته اولیه انجمن دانشجویان و دانش آموختگان شهر قهدریجان»

 

ادامه تصاویر>

این جلسه با دعوت از دانش جویان و دانش آموختگانی که در گردهمایی اولیه در سال 85 اعلام آمادگی نموده بودند در دوازدهم فروردین 1386 در گلزار شهدای قهدریجان برگزار گردید

سخنرانی تعدادی از فرهیختگان شهر قهدریجان و رای گیری جهت انتخاب هسته اولیه تشکل دانشجویی شهر قهدریجان از برنامه های این گردهمایی بود.

سخنرانی آقای محمدی

سخنرانی آقای دکتر مرادی

 

سخنرانی دکتر اسدالله مرادی (استاد دانشگاه)

ادامه تصاویر>