« گزارشی از مراسم احیاء در شب 21 رمضان مساجد قهدریجان»

مراسم احیاء در شبهای قدر در اکثر مساجد شهر قهدریجان برگزار می گردد

برای مشاهده بقیه تصاویر کلیک کنید >