« گزارشی از گلباران گلزار شهدای شهر قهدریجان در هفته دفاع مقدس»