« گزارشی از گردهمائی معارفه کمیسیون های مجمع دانشجویان،دانش آموختگان قهدریجان»

به دنبال برگزاری همایش گذشته مجمع دانشجویان و دانش آموختگان قهدریجان  در  روز جمعه 16 شهریور که با هدف  بیان دست آوردها و برنامه های آینده و عضوگیری برای مجمع برگزار گردید این گردهمائی در روز جمعه 30 شهریور با دعوت از افرادی که نسبت به عضویت در مجمع ابراز علاقه نموده بودند در دو نوبت در ساعت 9 صبح با دعوت از علاقه مندان عضویت در کمیسیون فرهنگی اجتماعی و در ساعت 3 بعداز ظهر تشکیل گردید

در جلسه صبح که با تلاش اعضای هیئت موسس برای کمیسیون علمی و پژوهشی مجمع برگزار گردید در ابتدای جلسه پس از تلاوت قرآن آقای جعفرزاده شهردار محترم قهدریجان در جمع دانشجویان و دانش آموختگان قهدریجان صحبت نمودند

در ادامه مراسم آقای اسماعیل زاده نماینده محترم شهرستان فلاورجان در زمینه سازمان های مردم نهاد و برخی مسائل مربوط به قشر دانشجو صحبت نمودند

برای مشاهده بقیه تصاویر کلیک کنید >