« گزارش تصویری از جشن قبول شدگان کنکور(اعضاء کتابخانه نسیم) شهر قهدریجان »

این جشن در واقع جشنی بود زیبا و به یاد ماندنی برای جمعی از اعضاء کتابخانه نسیم قهدریجان که امسال در کنکور ورودی دانشگاه ها قبول شده بودند

شایان ذکر است که در چند ساله اخیر کتابخانه نسیم قهدریجان به مرکزی برای گردهم آمدن و مطالعه درسی برای پشت کنکوریها تبدیل شده که در ایجاد انگیزه بین دانش آموزان و افزایش آمار قبولی کنکور در شهر قهدریجان موثر بوده است