« معرفی کاندیداهای شهر قهدریجان در انتخابات شورای اسلامی»

تمامی مطالب توسط کاندیداها در فرم های مربوطه به وب سایت ارائه شده و این مطالب بدون هیچگونه تغییری درسایت ارائه شده است
برای مشاهده زندگی نامه و اهداف و برنامه های هر کاندیدا روی تصویر یا نام کاندیدا کلیک کنید
 

معرفی  آقای  محمد کاظم زاده

معرفی آقای عبدالرزاق محمدی

معرفی آقای رحیم اسماعیل زاده

معرفی آقای کریم صفاری

معرفی آقای احمد جعفرزاده
         

معرفی آقای عبدالله سلمانیان معرفی آقای محمد غلامی معرفی آقای ابوالقاسم مرادی معرفی آقای محمد جعفرزاده معرفی آقای اکبر مرادی
         

 

 برای شنیدن پیام آقای اسماعیل زاده نماینده شهرستان فلاورجان در مورد انتخابات خبرگان و شورای اسلامی کلیک کنید