چاپ کردن این صفحه

صنايع و مراکز صنعتی

11 فروردين 777
(0 رای‌ها)
Author :  

یکی از مهمترین بخش های اقتصادی هر شهر چه از نظر اشتغال زایی و چه از نظر ایجاد درآمد بخش صنعت می باشد .

وگسترش صنعت درهرشهریکی از فاکتور های مهم پیشرفت آن شهرمحسوب می شود .

 درشهرقهدریجان صنعت پیشینه چندانی ندارد چراکه دراین شهرازقدیم الایام مردم اکثرا به کشاورزی ودامپروری مشغول بوده اند وچون زمینه مساعد برای این فعالیت ها برایشان فراهم بوده  کمترکسی به پیشه های دیگرازجمله فعالیت های صنعتی روی آورده است و شاید اولین فعالیت صنعتی درقهدریجان را بتوان پیشه اهنگری دانست که تولیدات این آهنگران ابزارکشاورزی بوده وپیدایش این حرفه قطعا به خاطر وجود کشاورزی درشهر بوده است اما درچند سال اخیربخش صنعت درشهر رنگ وبوی تازه ای به خود گرفته است و با همت و تلاش و سرمایه گذاری مردم وتلاشهای مسئولین شهرقهدریجان به یکی ازمهمترین مناطق صنعتی شهرستان فلاورجان تبدیل شده است.

 بررسي صنعت در قهدريجان را مي‌توان به سه دسته تقسيم نمود شهرک صنعتی قهدریجان،واحدهای صنعتی داخل شهر و واحدهای صنعتی اطراف شهر

300 مشاهده
مدیر سایت

Latest from  مدیر سایت