« معرفی آقای یعقوب موذنی مخترع دستگاه هند کنترل »

یعقوب موذنی قهدریجانی شهر قهدریجان ghahderijan city

آقای یعقوب موذنی مخترع و مبتکر قهدریجانی است که از جمله افتخارات شهر قهدریجان به حساب می آیند(سمت راست تصویر).ابتکار شاخص ایشان اختراع دستگاه «هند کنترل» برای کمک به جانبازان و معلولین است. ايشان توانستند بازحمات زياد سرانجام در تاريخ 4/10/84 به شماره ثبت اختراع (28306)در اداره ثبت شركتهاومالكيت صنعتي دستگاه هند كنترل خود را ثبت كنند.

در ادامه شرح حال ایشان را می خوانید:

از كجا شروع كنم.نمي دانم بنويسم كه در خانوادي مذهبي بدنيا آمده و....نه جمله اي تكراريست.پس مي نويسم.پسري معمولي و سربه زيروساده بود. پدرش توسط مغازه اي كوچك كه پناهگاهي براي گرماي شديد تابستان وسرماي زمستان بود و رزق و روزي بچه هايش را تأمين مي كرد. پسر كه فهميده بود پدر نمي تواند با تعمير دوچرخه راه پيشرفت رابرايش هموار كند تصميم گرفت خودش هم تلاش كند تا بتواند كمك حال پدر باشد.

پسر پس از پنج سال تحصیل را رها کرد و تصميم خود راعملي كرد.اوتوسط يكي از خويشاوندان پدردرمغازۀ مكانيكي شروع به كار آموزی كرد.

بخاطر اینکه مغازه درمركزشهراصفهان و دور از شهر قهدریجان بود بود مجبور بود در طول هفته  دور از خانه و در محل کار بماند و صاحب کار فقط جمعه ها را به او مرخصی مي داد.

بلاخره مشقت وسختي شاگردي بعد از چندسال به پايان رسيدوپسرخود رادرلباس استادي ديد .حالا ديگرمي توانست با پس انداز خود مغازه اي هرچند كوچك دست وپا كند .اواستادي خبره وكاركرده شده بود که به تدریج کسب و کارش هم رونق خوبی گرفت.

اما جالبي كار او در اينجا بود كه علاقه زيادي به اختراع داشت و در کنار کار به کار بر روی طرح هايی که در ذهنش داشت نیز می پرداخت در بین طرح هائی که به مرحله عمل و پیاده سازی رسیدند شاخص ترین طرح ایجاد وسیله ای بود که با استفاده آن در  اتومبیل جانبازان و معلولین نیز می توانستند به راحتی رانندگی کنند.

تصاویرو معرفی دستگاه «هند کنترل»