دیدار گروه وب سایت با آقای اسماعیل زاده نماینده شهرستان فلاورجان

روز یکشنبه 84/9/7 جلسه ای با هدف آشنائی نماینده شهرستان فلاورجان در مجلس شورای اسلامی (آقای اسماعیل زاده) با فعالیت های گروه وب سایت تشکیل گردید.

در این جلسه که با حضور آقای اسماعیل زاده، دو تن از اعضای شورای شهر قهدریجان و تعدادی از اعضای گروه وب سایت تشکیل گردید ضمن معرفی گروه و بیان عملکرد و اهداف از طرف اعضای گروه به بحث و تبادل نظر در مورد ادامه روند کار بر روی وب سایت  پرداخته شد.

در این جلسه آقای اسماعیل زاده با بازدید از صفحات سایت از زحمات و تلاش های اعضای گروه وب سایت و حمایت های شورای شهر قدردانی نمودند و ایجاد این وب سایت را اقدامی ارزنده دانستند.

همچنین در مورد راه اندازی بخش ارتباط با نماینده مجلس نیز صحبت شد که انشاءالله این بخش نیز به زودی با همکاری آقای اسماعیل زاده فعال خواهد گردید.