صفحه اصلي

ارتباط با ما

درباره ما

نظرات

وب سايت شهر قهدريجان

 

« اطلاعات جامعي از مركز اموزشي استثنائي اخلاص قهدريجان »

 

اين مركز آموزشي در زميني به مساحت 5000متر مربع با زیر بنای 1600 متر مربع و داراي 40 باب شامل كلاس،اتاق و...می باشد.
سال احداث 1370 سال تا سيس 1372

 البته قبل از تاسيس اين مركز آموزشي دو آموزشگاه استثنائي در شهرستان وجود داشت :
1-مركز آموزشي شهيد رداني پور واقع در شهر فلاورجان
2-مركز آموزشي اخلاص در شهر قهدريجان


شایان ذکر است که اين مركز آموزشي  در دو نوبت صبح وعصر به صورت چرخشي دانش آموزان استثنائي رشته كم توان ذهني ناشنوا ونيمه شنوا و دومعلولیتی كل شهرستان فلاورجان را تحت پوشش قرار داده است

درسال تحصيلي 84-83 آمار دانش آموزان این مرکز به شرح زير مي باشد:
 

رشته ناشنوا ونيمه شنوا: دوره آمادگي 6 نفر دوره ابتدايي 30 نفر دوره راهنمايي12 نفر
دوره دبيرستان 6 نفر(ضميمه دبيرستان فاطميه فلاورجان)
رشته كم توان ذهني: دوره آمادگي 21نفر دوره ابتدايي 150 نفر دوره مهارت هاي عمومي 18 نفر
 

كادر اموزشگاه درسال تحصيلي جاري:

 كادر اين آموزشگاه داراي مدرك  ليسانس – فوق ليسانس وتعداد كمي فوق ديپلم هستند كه درزمينه ي كودكان استثنايي تخصص دارند.وهمچنین هر6الي11 نفر دانش آموز دارای يك مربي هستند.

 مدير دونفر- معاون 2 نفر- سرپرست آموزشي 1 نفر- گفتاروبيانگر 1 نفر- مربي بهداشت 1 نفر- مربي ورزش 1 نفر مربي پرورشي1 نفر- مربي آمادگي3 نفر- دبير دوره ي مهارتهاي عمومي4 نفر- آموزگارودبير دوره ي ابتدايي27نفر
دبير دوره راهنمايي ناشنوايان 4 نفر مشاور 2 نفر مددكار 1 نفر كادر خدماتي 3 نفر
 

باز دهي اين واحد آموزشي:
 اكثريت دانش آموزان ناشنوا به دوره راهنمايي راه يافته و حدود دو سوم آن ها به دوره دبيرستان راه يافته اند.

همچنین در دوره مهارت هاي عمومي كه بعد از پايان دوره ابتدايي برای رشته كم توان ذهني  تشکیل می شود این دانش آموزان همراه با آموزش مهارت هايي از قبيل چرم دوزي گل دوزي منبت كاري، نازك بري ودیگر مهارت های کاربردی و هنری را فرا می گیرند تا ان شا ء الله
در آينده با همكاري وپيگيري مسئولين مربوطه جذب بازار كار شوند.