« حال و هوای بهار و استقبال از نوروز  »

این قافله عمر عجب می گذرد

 دریاب دمی که با طرب می گذرد

سال نو را به تمامی دوستان عزیز تبریک می گوئيم

و امیدواریم در سایه حق تعالی سالی پر خیر و برکت در پیش داشته و روز به روز در مسیر پیشرفت و ترقی قدم بردارید

 

برای دیدن عکس هائی از حال و هوای بهار در قهدریجان ، کلیک کنید