صفحه اصلي ارتباط با ما درباره ما نظرات

وب سايت شهر قهدريجان

 

« بررسی مشکلات شهر قهدریجان توسط هیئت اعزامی از بانک جهانی وابسته به سازمان ملل متحد »

بررسی مشکلات شهر قهدریجان توسط هیئت اعزامی از بانک جهانی وابسته به سازمان ملل متحدچنانچه قبلا نیز اشاره شد یک هیئت از بانک جهانی از قهدریجان بازدید وطی دو روز اقامت خود در این شهر به بررسی مشکلات این شهر پرداخت.

این هیئت در چهارچوب همکاریهای دولت ایران با بانک جهانی وبه سرپرستی آقای دکتر تاجبخش از کارشناسان ارشد بین المللی بانک وبه همراه خانم تشکری از همکاران وی در این مدت مهورهای فرهنگی -اجتماعی -اقتصادی واداری شهر راموردبررسی قرار دادند وطی ۲۰ساعت جلسات مستمر که باحضور شهردار، مدیران شهرداری ، اعضای شورای اسلامی شهر ، مسئول کمیسیون عمران شورای اسلامی ومسئول کمیسیون اقتصادوبرنامه ریزی شورا برگزار شد مسائل ومشکلات شهر به صورت فنی وتخصصی مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت .

آقای دکتر تاجبخش در پایان این سفر قهدریجان را شهری زنده وپویا ومردم آن را تلاشگر وجدی خواند واظهار امیدواری نمود در آینده ثمرات این سفر به مردم این شهر برسد

همچنین خانم تشکری نیز از سفر به قهدریجان اظهار رضایت نموده وبرای مردم و مسئولین این شهر آرزوی موفقیت نمودند  

در پایان این سفر تعدادی پروژه مهم وکلیدی برای برای این شهر پیشنهاد شد که از سوی هیئت قول پیگیری و انشاالله تصویب ان جهت اجرا داده شد.