چاپ کردن این صفحه

ويژگيهاي جمعيتي شهر قهدريجان

05 -2667
(0 رای‌ها)
Author :  

جمعيت قهدريجان در سال  1345 متشكل بوده از 5170 نفر مرد و  4711 نفر زن(جمعا 9881 نفر)

و در سال 1355 متشكل از 7652 نفر مرد و 6747 نفر زن (جمعا 14399 نفر) و در آ‍خرين سرشماري كه در سال 1375 انجام شد 14119 نفر مرد و 12982 نفر زن (در مجموع 27109 نفر) بوده است.

و در زمان کنونی (1398) جمعیت شهر در حدود 50000  نفر برآورد می شود.

191 مشاهده
مدیر سایت

Latest from  مدیر سایت