«  افتخارآفرینی کشاورزان قهدریجانی »

 

بار دیگر شاهد افتخار آفرینی کشاورزان زحمت کش شهرمان در سطح کشور بودیم و آقای علیرضا جمالی ، یکی از کشاورزان شهرمان به تائید کارشناسان جهاد کشاورزی با برداشت 190 تن پیاز در هکتار(19تن در جریب) پیاز کار نمونه کشور شناخته شد.

جا دارد این افتخار را به شهروندان عزیز به ویژه کشاورزان پرتلاش شهرمان تبریک گوئیم.

 

همچنین خاطرنشان می کنیم که به اعلام جهاد کشاورزی ملاک متوسط برداشت پیاز برای خرید تضمینی و دیگر موارد برداشت کشاورز نمونه نیست و ملاک 30 الی 50 تن در هکتار (3 الی 5 تن در جریب) می باشد.