صفحه اصلي ارتباط با ما درباره ما نظرات

وب سايت شهر قهدريجان

 
مسجد آقا سيد حسن  در قهدريجان

بنا بر اقوال عمومی شبستان قديمي اين مسجد در طی 45 روز ساخته شده و مدتي بعد هم ايوانهای آفتابروي آن بنا شده و حدودا در سال 1330 با سرپرستي مرحوم آيت اله سيد محمد هاشمي و كمك مالي مرحوم حاج محمد حسن جمالي ايوانهاي طرف قبله و سر درب و گلدسته آن ساخته شده است.

 در سال 1354 دربهاي ايوانها به همت آقاي حاج ميرزا ابراهيمي فراهم گشته و كاشي كاري و نما چيني آنهم با همت و كمك مالي مرحوم تقي اكبري فرزند غلامحسين انجام گرفته است وتعميرات صحن توسط آقاي حاج ميرزا حسين جعفرزاده كه از نوادگان مرحوم آسيد حسن مي باشد انجام گرفته و ساختن سرويس دستشويي و وضو خانه با كمك مردم خير و سر پرستي حاج آقا ناصر طاهري فراهم شده است .