صفحه اصلي ارتباط با ما درباره ما نظرات

وب سايت شهر قهدريجان

 
انتشار شماره جدید نشریه شهرداری قهدریجان

شماره جدید نشریه شهرداری قهدریجان منتشر شد.این نشریه در دو برگ وشامل مطالبی در مورد شهر قهدریجان می باشد که حدودا هر سه ماه یک بار از طرف شهرداری قهدریجان منتشر میگردد.

این شماره، شماره چهارم این نشریه است که به زودی در وب سایت نیز قرار خواهد گرفت.