صفحه اصلي ارتباط با ما درباره ما نظرات

وب سايت شهر قهدريجان

 

افتخار آفرینی جوانان قهدریجان در مسابقات پرورش اندام شهرستان

مسابقات پرورش اندام شهرستان در روز جمعه 17/4/1384 در سالن شهید رهنما برگزار شد که تیم باشگاه المپیک قهدریجان با ۱۰نفر شرکت کننده موفق شدند مقامهای زیر را بدست آورند

 مجتبی مرادی         مقام اول    از ۴نفر در وزن +۹۰ کیلو گرم

قدرت الله موذنی       مقام دوم     از ۵نفر در وزن ۹۰ کیلو گرم

   عبدالله ربیعی          مقام سوم    از ۱۶ نفر در وزن 70 کیلو گرم    

محمد جواد شیخی     مقام پنجم    از ۸نفر در وزن  ۸۵کیلو گرم

محمد رضا محمدی     مقام ششم    از ۱۳نفر در وزن ۶۰ کیلو گرم

حسن امینی           مقام ششم   از ۱۶نفردر وزن  ۷۰ کیلو گرم

مرتضی جعفرزاده     مقام هفتم          در وزن   ۶۰ کیلو گرم

 احمد صفاری           مقام هفتم    از ۱۵ نفر در وزن ۶۵ کیلو گرم

علی جمالی              مقام نهم       از۱۶نفر در وزن ۷۰ کیلو گرم

ابراهیم صفاری          مقام نهم       از ۱۰ نفردر وزن  ۷۵کیلو گرم

 گفتنی است که به افراد اول تا سوم هر وزن حکم ومدال وساک ورزشی اهدا گردید