صفحه اصلي ارتباط با ما درباره ما نظرات

راهپیمائی روز قدس در قهدریجان

 

« راهپیمائی روز قدس در قهدریجان »

مردم همیشه در صحنه قهدریجان امسال نیز با راهپیمائی در روز قدس حمایت خود از مردم مظلوم فلسطین را نشان دادند.

مقامات و روحانیون شهر قهدریجان نیز دوشادوش مردم نفرت خود اززور گوئی آمریکا و اسرائیل را نشان دادند

حضور زنان در راهپیمائی روز قدس

قرائت بیانیه ای به مناسبت روز قدس در محکومیت ظلم و ستم رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی و زور گوئی های آمریکا و دفاع از حق ایران در برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای