« تجلیل از شاعران قهدریجان در همایش تجلیل از اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان فلاورجان »

فرماندار،ریاست آموزش و پرورش شهرستان،ریاست اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان

، آیت الله شریعت و جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان

آقای حاج محمد محمدی و آقای عباسعلی صافی شاعران قهدریجانی بودند که از آنها تجلیل شد