صفحه اصلي

ارتباط با ما

درباره ما

نظرات

   شهدای شهر قهدریجان

 
در این  قسمت به مرور مطالب کامل تر و جامع تری راجع به سرداران شهید شهر قهدریجان ،خاطرات رزمندگان و تصاویری مربوط به شهدا ورزمندگان، قرار خواهد گرفت
 
اسامی و مشخصات شهدای شهر قهدریجان

محل دفن

محل شهادت

تاریخ شهادت

تاریخ تولد

نام پدر

نام و نام خانوادگی

ردیف

قهدریجان

مریوان عملیات والفجر

1364/12/18 1336/7/5

رضا

محمد تقی ابراهیمی

1

قهدریجان

رقابیه عملیات فتح المبین 1361/1/5 1342/7/9

علی اکبر

محمود ابراهیمی

2

قهدریجان

فاو عملیات والفجر9 1364/11/25 1339/12/1

رضا

مهدی ابراهیمی

3

قهدریجان

بانه عملیات کربلای5 1366/2/5 1349

حیدر

محمود احمدی

4

قهدریجان

بانه 1362/7/29 1342/5/15

سید حبیب

سید جلال احمدی

5

قهدریجان

رقابیه عملیات فتح المبین 1361/1/1 1336/1/3

سید احمد

سید مرتضی احمدی

6

قهدریجان

فاو عملیات والفجر9

1364/11/28

 

عباس

اصغر اسماعیل زاده

7

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر

1362/12/5

1345

ید الله

نادر اسماعیلی

8

اصفهان

بیمارستان

1375/8/8جانباز

1344/2/10

عباسعلی

حسین اکبری

9

قهدریجان

خرمشهر عملیات بیت المقدس 1361/2/20 1328/7/10

حسن

صفرعلی اکبری

10

قهدریجان

خونین شهر 1361/2/19 1339/11/5

رمضان

علی اکبری

11

قهدریجان

فاو 1365/8/9 1339/1/1

حسن

قاسم علی اکبری

12

قهدریجان

موسیان عملیات محرم 1361/8/15 1341/1/3

محمد

قربانعلی اکبری

13

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/5 1338/3/2

رجبعلی

قدمعلی براتی

14

قهدریجان

جاده اهواز- اندیمشک 1362/3/30 1346/4/9

علی

نصرالله پالیزبان

15

قهدریجان

فاو عملیات والفجر 1364/11/28 1339/1/5

احمدرضا

مصطفی ترابی

16

قهدریجان

حلبچه عملیات والفجر 1366/12/26 1346/2/9

عباس

رجبعلی ترابی

17

قهدریجان

مجنون 1362/12/21 1340/6/15

محمد

رجبعلی جزی

18

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/5 1346

محمداسماعیل

رمضان جعفرزاده

19

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/5 1345/12/9

صفرعلی

محمد جعفرزاه

20

قهدریجان

بانه 1362/7/27 1338/11/15

حسینعلی

محمدعلی جعفرزاده

21

قهدریجان

جفیر عملیات خیبر 1362/12/6 1333/1/10

رضا

صفرعلی جعفرزاده

22

قهدریجان

سنندج 1360/6/30 1333/3/12

نوروز علی

عبدالرضا جعفرزاده

23

قهدریجان

حلبچه عملیات والفجر 1366/12/25 1346

حسن علی

غلامعلی جعفرزاده

24

قهدریجان

حلبچه عملیات والفجر 1366/12/26

1347/8/7

علی رضا

محمدرضا جعفرزاده

25

اصفهان

جفیر عملیات خیبر 1362/12/11

1338/2/24

جعفر

براتعلی جعفری

26

قهدریجان

رقابیه عملیات فتح المبین 1361/1/3

1346/6/1

محمود

علی جعفری

27

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/5

1347/5/4

مهدی

محمد جعفری

28

قهدریجان

بانه 1358/7/15  

اسماعیل

صفرعلی جعفری

29

قهدریجان

خونین شهر  عملیات کربلای5 1365/11/16

1349/4/30

مهدی

عبدالله جعفری

30

قهدریجان

شلمچه 1365/12/11  

عباسعلی

غلامحسین جعفری

31

قهدریجان

بانه 1367/4/2

1353/6/20

رجبعلی

محمد جعفری

32

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/5

1345/4/9

زین العابدین

احمد جمالی

33

قهدریجان

اشنویه عملیات قادر 1364/6/18

1343/1/5

حسین

سیف الله جمالی

34

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/5

1326/7/9

تقی

عباس جمالی

35

قهدریجان

شلمچه عملیات والفجر 1361/11/21

1344/7/9

رمضان

نصرالله جمالی

36

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/5

1340/11/4

رضاقلی

نعمت الله جمالی

37

قهدریجان

شلمچه عملیات کربلای5 1365/12/10

1346

حیدرعلی

ابراهیم جمالی

38

قهدریجان

فاو عملیات والفجر 1364/11/29

1347/1/5

حسین قلی

احمدرضا جمالی

39

قهدریجان

شلمچه عملیات بیت المقدس 1361/4/31

1339/4/6

ید الله

اسفندیار جمالی

40

قهدریجان

آبادان 1360/7/7

1342/4/6

علی

اسماعیل جمالی

41

قهدریجان

شلمچه 1361/4/30

1343/10/5

عباس

حسنعلی جمالی

42

قهدریجان

بستان عملیات طریق القدس 1360/9/9

1337/1/6

حیدرعلی

رحمت الله جمالی

43

قهدریجان

کردستان 1362/2/1

1345/6/9

رمضانعلی

رحمت الله جمالی

44

قهدریجان

بانه 1362/7/29

1344

عبدالغفار

رحیم جمالی

45

قهدریجان

بانه 1362/7/28

1336/8/1

عبدالغفار

عبدالرسول جمالی

46

قهدریجان

کامیاران 1365/6/26

1339/2/6

حسین

عبدالله جمالی

47

قهدریجان

رقابیه عملیات فتح المبین 1360/12/29

1344/5/2

حیدرعلی

فضل الله جمالی

48

قهدریجان

سنندج 1362/2/1

1346/1/1

صفر علی

محمد جمالی

49

قهدریجان

مجنون 1362/12/4

1337/7/20

محمدعلی

محمدرضا جمالی

50

قهدریجان

ام الرصاص 1361/2/12

1338/6/8

مجتبی

رضا جوابی

51

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/5

1334/3/1

شعبانعلی

عباس جوانمردی

52

قهدریجان

رقابیه 1361/1/5

1331/1/1

صفرعلی

ابراهیم جوانمردی

53

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/18

1342/11/14

یدالله

اسدالله جوانمردی

54

قهدریجان

شلمچه عملیات کربلای5 1365/10/28

1343/1/9

علی

اکبر جوانمردی

55

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/8

1346/1/1

محمدعلی

امیرقلی جوانمری

56

قهدریجان

حلبچه عملیات والفجر 1366/12/24

1346/9/1

رضا

حسن جوانمردی

57

قهدریجان

خونین شهر 1360/12/29

1323/2/9

علی رضا

حسینعلی جوانمردی

58

قهدریجان

اشنویه عملیات قادر 1364/6/18

1343/9/2

محمدتقی

رحمت الله جوانمردی

59

قهدریجان

خونین شهر عملیات بیت المقدس 1361/2/20

1342/5/22

غلام علی

علی جوانمردی

60

قهدریجان

اشنویه عملیات قادر 1364/6/18

1344/7/24

عباس

محمد حسن زاده

61

قهدریجان

مجنون عملیات بدر 1363/12/25

1345

قاسم

محمد تقی حسن زاده

62

تهران

کرخه(آر پی جی زن)

1360/6/22

1341/8/11

نظرعلی

ناصر حشمت

63

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/7

1343/2/7

حسین

حسن حشمت

64

قهدریجان

خونین شهر عملیات بیت المقدس 1361/2/10

1339/4/1

علی محمد

قربانعلی حشمت

65

قهدریجان

آبادان 1360/6/25

1341/8/3

نعمت الله

عباس حمزه زاده

66

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/5

131346

نعمت الله

عبدالله حمزه زاده

67

قهدریجان

رقابیه 1361/1/4

1334/1/3

نصر الله

حبیب الله حمزه زاده

68

قهدریجان

شوش 1361/1/6

1346/4/9

عباس

حسینعلی حمزه زاده

69

قهدریجان

بانه 1362/8/3

1343/7/9

محمدرضا

رحمت الله حمزه زاده

70

قهدریجان

حلبچه عملیات والفجر 1366/12/26

1348/9/10

علی

محمد حمزه زاده

71

قهدریجان

تنگه دربندیخان 1362/5/2

1346/4/1

رجبعلبی

مصطفی حمزه زاده

72

قهدریجان

خونین شهر 1361/2/10

1323/2/9

صادق

حیدر درویشی

73

قهدریجان

شلمچه عملیات کربلای5 1365/11/18

1346/4/6

اسد الله

حیدرعلی رحمانی

74

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/5

1343/2/5

مصطفی

رسول رحمانی

75

قهدریجان

پاسگاه زید عملیات رمضان 1361/5/7

1342/1/5

احمد

علی رحمانی

76

قهدریجان

رقابیه عملیات فتح المبین 1361/1/6

1337/1/1

حیدرعلی

علی رحمانی

77

قهدریجان

ناصر خصرو تهدان 1361/7/9

1337/3/2

صفرعلی

غلامرضا رحمانی

78

قهدریجان

پاسگاه زید 1361/5/7

1341/4/5

محمد

مهدی قلی رحیمی

79

قهدریجان

مجنون 1362/12/5

1343/8/5

محمد

علیرضا رحیمی

80

قهدریجان

سنندج 1362/2/1

1342/1/6

حیدرعلی

قربانعلی رحیمی

81

قهدریجان

رقابیه عملیات فتح المبین 1360/12/29

1330/10/20

اسماعیل

محمدرضا رحیمی

82

قهدریجان

خونین شهر 1361/2/12

1340/8/2

رضا

یدالله رضایی نژاد

83

قهدریجان

ام الرصاص عملیات کربلای4

1365/10/4

1346/1/1

پرویز

اصغر رفیع زاده

84

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/6

1339/2/10

احمد

رمضان رفیع زاده

85

قهدریجان

خونین شهر

1361/2/10

1339/3/9

علی

فتح الله رفیع زاده

86

قهدریجان

پاسگاه زید 1361/5/7

1335/5/1

ابراهیم

اسدالله رمضانی

87

قهدریجان

خاک عراق عملیات والفجر 1361/11/23

1340/10/2

ابراهیم

یدالله رمضانی

88

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/5

1343/5/7

تقی

عباس سلمانیان

89

قهدریجان

شلمچه 1365/12/29

1346/7/1

حیدرعلی

عبدالرضا سلمانیان

90

قهدریجان

مجنون 1367/3/14

1346/6/20

غلامعلی

مهدی سلمانیان

91

قهدریجان

پاسگاه زید عملیات رمضان 1361/5/7

1342/1/19

فتح الله

نعمت الله سلمانیان

92

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/5

1336/3/20

محمد

حیدر سلمانیان

93

قهدریجان

شلمچه عملیات والفجر 1365/11/7

1349/1/5

تقی

قاسمعلی سلمانیان

94

قهدریجان

خاک عراق عملیات والفجر 1362/8/1

1334/3/1

حسن

قربانعلی سلمانیان

95

قهدریجان

کوشک 1361/5/11

1345/8/9

غلامرضا

محمدحسین سلمانیان

96

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/7

1345/10/20

حسن

محمود سلمانیان

97

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1373/5/7

1341/1/1

حیدر علی

سعید شفیع زاده

98

قهدریجان

کردستان 1362/12/5

1354/2/6

صفرعلی

محسن شفیع زاده

99

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1361/1/15

1341/4/2

شعبان

نادر شفیع زاده

100

قهدریجان

رقابیه 1361/4/3

1324/11/10

حیدرعلی

نصرالله شفیع زاده

101

قهدریجان

رقابیه 1367/5/2

1343/12/1

شعبانعلی

منصور شفیع زاده

102

قهدریجان

شلمچه 1362/12/7

1348/1/5

رمضانعلی

یحیی شفیع زاده

103

قهدریجان

مجنون 1362/8/1

1347/2/5

علی اصغر

صفرعلی شفیعی

104

قهدریجان

خاک عراق والفجر 1361/8/16

1342/11/21

حیدر

اصغر شیخ

105

قهدریجان

عین خوش 1363/12/21

1342/1/1

احمد

علی شیخی

106

قهدریجان

مجنون عملیات بدر 1365/4/14

1348/3/3

نصرالله

فتح الله شیخی

107

قهدریجان

فاو عملیات والفجر 1366/7/3

1333/7/1

حسینعلی

محمد علی شیخی

108

قهدریجان

شلمچه 1362/12/5

1346/2/5

علیرضا

اکبر صفرزاده

109

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1364/11/30

1345/4/1

سید حسن

سیدعظیم صلابتی

110

قهدریجان

فاو عملیات والفجر 1360/12/29

1347/8/5

مختار

عبدالله طاهری

111

قهدریجان

رقابیه 1361/4/31

1344/2/1

ناصر

قاسم طاهری

112

قهدریجان

شلمچه 1362/12/5

1344/1/5

طاهر

مرتضی طاهری

113

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/8/5

1347/7/1

رضاقلی

عبدرالرسول عزیزی

114

قهدریجان

بانه 1366

1341/4/15

نوروزعلی

صفرعلی عشقی

115

بهشت زهرا

منطقه زبیدات(تک تیر انداز)

1361/2/11

1346/3/30

مصطفی

مهدی قلی غفوری

116

بهشت زهرا

دارخوئین 1361/4/26

1340/3/21

مصطفی

نادر غفوری

117

قهدریجان

شلمچه عملیات رمضان 1362/4/23

1336/7/25

مرتضی

ابوالقاسم غفوری

118

قهدریجان

جاده اهواز- اندیمشک 1362/10/10

1343/8/3

اسدالله

حسنعلی غفوری

119

قهدریجان

جنوب 1357/5/3

1343/11/2

قاسم

غلامحسین غفوری

120

قهدریجان

اصفهان 1361/2/10

1335/1/1

مرتضی

صفرعلی غلامی

121

قهدریجان

خونین شهر عملیات بیت المقدس

1364/6/18

1341/1/31

صفرعلی

محمد علی قاسمی

122

قهدریجان

اشنویه عملیات قادر 1362/12/5

1342/3/6

حسن

محمد تقی قاسمی نژاد

123

قهدریجان

مجنون 1362/7/28

1348/1/2

علی

عبدالله قدیری

124

قهدریجان

خونین شهر عملیات بیت المقدس

1361/2/19

1332/9/3

غلامعلی

اصغر قدیری

125

قهدریجان

جاده اهواز- اندیمشک 1362/3/30

1332/1/1

عباس

جعفر قدیری

126

قهدریجان

آبادان 1360/7/5

1339/5/16

حیدر

حسینعلی قدیری

127

قهدریجان

بانه 1362/7/28

1348/1/2

احمدرضا

عبدالله قدیری

128

اصفهان

جاده سنندج 1360/6/18

1340/6/6

غلامحسین

علیرضا قدیری

129

قهدریجان

رقابیه 1361/1/3

1339/2/2

عباس

علی کاظم زاده

130

قهدریجان

رقابیه 1361/1/6

1345/7/1

نعمت الله

غلامعلی کاظم زاده

131

قهدریجان

مریوان 1360/2/2

1328/2/20

اسماعیل

محمد کاظم زاده

132

قهدریجان

موسیان عملیات محرم 1361/9/29

1341/11/10

عباسعلی

یدالله کاظم زاده

133

قهدریجان

خاک عراق 1362/8/23

1342/9/6

امیر

اکبر کاظمی

134

قهدریجان

فاو 1367/1/28  

رمضانعلی

حسین کاظمی

135

قهدریجان

پاسگاه بسیج عملیات رمضان 1361/5/7

1342/1/1

احمدرضا

اصغر محمدی

136

قهدریجان

رقابیه عملیات فتح المبین 1360/12/29

1334/7/6

احمدرضا

غلامرضا محمدی

137

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/5

1343/4/1

احمدرضا

قربانعلی محمدی

138

خرمشهر

پاسگاه زید 1367/3/4

1335/10/1

قربانعلی

بهروز مرادی

139

قهدریجان

فاو عملیات خیبر 1362/12/5

1346/1/3

عباسعلی

حسن مرادی

140

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/5

1342

امیرقلی

حسین مرادی

141

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/5

1346/7/20

قاسم

صفرعلی مرادی

142

آبادان

آبادان 1360/7/5

1341

قربانعلی

فرزاد مرادی

143

آبادان

خرمشهر 1359/7/4

1300/11/9

ابراهیم

قربانعلی مرادی

144

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/5

1344/1/10

علی

محسن مرادی

145

قهدریجان

حلبچه عملیات والفجر 1366/12/26

1347/6/4

عبدالله

محمد مرادی

146

قهدریجان

رقابیه عملیات فتح المبین 1360/12/29

1332/1/20

رمضان

اسدالله مرادی

147

قهدریجان

موسیان عملیات محرم 1361/8/17

1344/8/5

رمضانعلی

اسدالله مرادی

148

قهدریجان

عین خوش عملیات محرم 1361/8/16

1343/6/4

عباس علی

اسماعیل مرادی

149

قهدریجان

رقابیه عملیات فتح المبین 1360/12/29

1334/5/9

حسین

جعفر مرادی

150

قهدریجان

کوشک عملیات رمضان 1361/4/31

1345

امیرقلی

حسن مرادی

151

قهدریجان

دار خوئین 1360/3/21

1343/10/5

قاسم

حیدرعلی مرادی

152

قهدریجان

مکه 1366/5/9

1320/12/25

رمضانعلی

صفرعلی مرادی

153

قهدریجان

دار خوئین 1360/3/21

1338/2/8

یدالله

عبدالله مرادی

154

قهدریجان

جاده اهواز-اندیمشک 1362/3/30

1339/4/9

مرتضی

علیرضا مرادی

155

قهدریجان

عین خوش عملیات محرم 1361/8/16

1345/7/1

رضاعلی

محمد مرادی

156

قهدریجان

خونین شهر 1361/2/10

1335/3/6

عباسقلی

محمد مرادی

157

قهدریجان

فاو 1365/4/13

1345/9/5

محمدعلی

محمد حسین مرادی

158

قهدریجان

شرق بصره 1366/1/22

1351

حسن

محمد رضا مرادی

159

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/5

1334/12/1

رمضان

محمد رضا مرادی

160

قهدریجان

حلبچه عملیات والفجر 1366/12/26

1346/3/9

حسینعلی

محمد علی مرادی

161

قهدریجان

مجنون 1362/12/5

1339/4/16

مرتضی

محمد علی مرادی

162

قهدریجان

خونین شهر عملیات بیت المقدس 1361/2/10

1345/4/5

عباسقلی

مصطفی مرادی

163

قهدریجان

بستان عملیات طریق القدس 1360/9/9

1338/1/9

عباس

مهدی مرادی

164

قهدریجان

موسیان عملیات محرم 1361/8/11

1343/10/15

عباسعلی

ابراهیم مشهدی

165

قهدریجان

ناصر خسرو 1361/7/9

1321/7/1

حسین علی

رمضانعلی مشهدی

166

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/5

1344/6/3

احمد

تقی موذنی

167

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/5

1338/3/10

حسین

حسن موذنی

168

قهدریجان

خونین شهر 1361/3/2

1337/6/2

قربانعلی

نبی الله موذنی

169

قهدریجان

رقابیه عملیات فتح المبین 1361/1/1

1333/5/10

سید هاشم

سید باقر موسوی

170

قهدریجان

عملیات رمضان 1361/5/7

1343/4/3

غلام حسین

صفرعلی مهدی زاده

171

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/5

1345/5/9

غلام حسین

محمد علی مهدی زاده

172

قهدریجان

آبادان 1360/7/5

1318/8/18

حسن

حمزه مهدی زاده

173

قهدریجان

مجنون عملیات بدر 1363/12/22

1347/8/2

محمد علی

محمد حسن مهدی زاده

174

قهدریجان

فاو 1367/1/29

 

حیدر علی

حسن مهدی زاده

175

قهدریجان

جزایر عملیات فتح المبین 1360/12/14

1340/5/1

غلامعلی

نعمت الله مهدی زاده

176

قهدریجان

فکه 1361/11/19

1345/7/1

حسینعلی

رمضان نظری

177

قهدریجان

شلمچه 1367/3/23

1347/8/5

غلامرضا

حسین نقی زاده

178

قهدریجان

فاو 1367/1/28  

محمدحسین

عباس نقی زاده

179

قهدریجان

رقابیه عملیات فتح المبین 1361/1/5

1339/4/6

حسنعلی

قاسمعلی نقی زاده

180

قهدریجان

رقابیه عملیات فتح المبین 1361/1/1

1334/5/5

علیرضا

محمدعلی نقی زاده

181

قهدریجان

شرهانی عملیات والفجر 1362/1/22

1346/1/1

امیرعلی

نوروز علی نقی زاده

182

قهدریجان

  1358/7/15

1339/7/15

غلامرضا

لطف الله وکیلی

183

قهدریجان

دزفول عملیات فتح المبین 1361/1/7

1342/1/19

عباس علی

محمد هادیان

184

قهدریجان

مجنون عملیات بدر 1363/12/22

1347/1/1

حسن

مهدی هادیان

185

قهدریجان

عین خوش عملیات محرم 1361/8/16

1347/1/9

براتعلی

اصغر هادیان

186

قهدریجان

عین خوش عملیات محرم 1361/8/18

1340/2/24

عبدالرضا

اکبر هادیان

187

قهدریجان

مجنون 1365/11/30

1346/2/9

سلطان علی

باقر هادیان

188

قهدریجان

حلبچه عملیات والفجر 1366/12/29

1350/1/3

نوروز علی

پرویز هادیان

189

قهدریجان

کوشک 1361/10/16

1333/3/20

علی

رحمت الله هادیان

190

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/9

1345

قربانعلی

غلامعلی هادیان

191

قهدریجان

شلمچه عملیات کربلای4 1365/10/5

1347/2/5

حسین

محمدرضا هادیان

192

قهدریجان

مجنون عملیات خیبر 1362/12/5

1346/4/2

علی

مهدی هادیان

193

قهدریجان

موسیان 1361/9/29

1341/1/25

سید علی

سید مجید هاشمی

194

قهدریجان

شلمچه 1367/5/1

1346/12/1

سید مرتضی

سید جواد هاشمی

195

قهدریجان

بستان عملیات طریق القدس 1360/9/9

1342/5/11

سیدعبدالله

سید رسول هاشمی

196

قهدریجان

خاک عراق عملیات والفجر 1362/8/1

1339/6/10

سید عبدالله

سید قاسم هاشمی

197

قهدریجان

فاو عملیات والفجر 1364/11/29

1348

سیدباقر

سید محمد هاشمی

198

قهدریجان

کوشک عملیات رمضان 1361/5/8

1340/1/22

رمضان

حسین یادگاری

199

قهدریجان

دشت عباس 1361/4/8

1336/6/6

اصغر

عبدالله یادگاری

200

قهدریجان

شلمچه عملیات کربلای5 1365/12/5

1345/2/2

یدالله

غلامرضا یادگاری

201

قهدریجان

کوشک 1361/5/7

1344/7/9

مرتضی

قاسمعلی یادگاری

202