صفحه اصلي ارتباط با ما درباره ما نظرات

وب سايت شهر قهدريجان

 

« توسعه شبکه مخابرات در شهر  »

به همت مسئولین محترم شرکت مخابرات در شهرستان وپیگیری مستمروجدی مدیرمحترم مخابرات قهدریجان مدتی است که کارتوسعه زیرساخت مخابرات در قهدریجان شروع وشبکه گذاری آن آغاز شده است.

 به همین جهت در اکثرمعابر شهر حفاری صورت گرفته والبته مشکلاتی را نیز دربر داشته است ولی از آنجا که دست یابی به اهداف این طرح از مدتها پیش مورد تقاضای مردم ونمایندگان آنها در شورای اسلامی شهر بوده است  ضمن ارج نهادن به تلاش این عزیزان تقاضای همکاری ومساعدت همه مردم شهر را با آنها داریم.

 امیدواریم با اجرای این طرح برای ۱۰سال آینده مشکلی در ارتباط با گسترش شبکه در بخش مخابرات نداشته باشیم