صفحه اصلي ارتباط با ما درباره ما نظرات

وب سايت شهر قهدريجان

 

تاریخچه دبیرستان پسرانه در قهدریجان(قسمت اول)

هر چند قبل از سال 1349 شمسی تعدادی ازجوانان علاقمند به تحصیل به شهرهای مجاور رفته و در مقطع دبیرستان تحصیل می کردند ولی در قهدریجان از سال 1349 سنگ بنای دبیرستان گذاشته می شود اولین دبیرستان با نام دبیرستان دکتر معین و به مدیریت آقای محمود کیانی فلاورجانی در منزل یکی از اهالی به نام مرحوم محمد تقی هادیان و با 27 نفر دانش آموز کلاس اول کار خود را آغاز می کند و سال بعد 2 کلاس اول و دوم و سال بعد نیز با دو کلاس دوم و سوم و سال آخر فقط با یک کلاس سوم کار خود را پایان می دهد .

پس از آن با توجه به تحولی که در نظام آموزش متوسطه از سال 1350 ایجاد شد و نظام 3 ساله دوره راهنمایی وچهار ساله متوسطه جای شش سال دبیرستان نظام قدیم را گرفت و در سال 1353 دبیرستان که در منزل مرحوم هادیان برپا بود به خاطر به حد نصاب نرسیدن دانش آموزانش منحل و به عنوان ضمیمه مدرسه راهنمایی به نام دکتر معین و با یک کلاس کار خود را آغاز نمود البته مدرسه راهنمایی سه سال پیش از آن یعنی در سال 1350آغاز به کار نموده بود و در این سال اولین فارق التحصیلان آن با مدرک سیکل وارد دوره ی متوسطه می شدند و بنابراین با یک کلاس دبیرستان به مدیریت آقای محمد علی امانی که مدیر راهنمایی نیز بود آغاز به کار نمود .

 جدول آماری دبیرستان دکتر معین بین سال های 49-53 به مدیریت محمود کیانی

تعداد قبولی

جمع دانش آموزان

مردودی قبولی

کلاس سوم

مردودی قبولی

کلاس دوم

مردودی قبولی

کلاس اول

سال تحصیلی

27 27

-

- - - - - - 27 27 49-50
48 56 - - - 1 25 26 - 23 30 50-51
32 49 10 15 25 7 17 24 - - - 51-52
22 29 7 22 29 - - - - - - 52-53

 جدول آماری دبیرستان دکتر معین که به صورت ضمیمه مدرسه راهنمائی فعالیت داشت

مدیر

تعداد قبولی

جمع دانش آموزان

قبولی

کلاس چهارم

قبولی کلاس سوم

قبولی

کلاس دوم قبولی

کلاس اول

سال تحصیلی

امامی 26

28

- - - - - - 26 28 53-54
احمدی 27 27 - - - - 27 27 - - 54-55
احمدی 26 26 - - 26 26 - - - - 55-56
ایرانپور 40 46 19 25 - - - - 21 21 56-57