مقدمه ای در معرفی ورزش در قهدریجان

   

ورزش بدنسازی پرورش اندام المپیک شهر قهدریجان ghahderijan city

پرورش اندام

فوتبال

 

کشتی ورزش شهر قهدریجان ghahderijan city

زورخانه ورزش باستانی شهر قهدریجان ghahderijan city

كشتي

باستاني

 

وزنه برداری ورزش شهر قهدریجان ghahderijan city
وزنه ‌برداري ورزش های رزمی
   

شهر قهدریجان ghahderijan city

ورزش بانوان

لطفا برای ورود به هر یک از قسمت های این بخش بر روی آن کلیک کنید